CR groepsfoto 4056

Centrale Cliëntenraad Adelante

Adelante vindt medezeggenschap van cliënten belangrijk omdat het bijdraagt aan goede zorgverlening. De Centrale Cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van Adelante en hun wettelijke vertegenwoordigers. Daarnaast heeft de Cliëntenraad een open oog en oor voor familie, begeleiders/mantelzorgers en bezoekers.

De Cliëntenraad bestaat uit acht leden die (ex-)cliënt zijn of familielid van een cliënt zijn. Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De leden zijn allen direct betrokken bij de verschillende organisatieonderdelen van Adelante.

In het document “Inspraak brengt verder” een overzicht van alle activiteiten en bijdragen in 2023.

Wilt u meer informatie over de Cliëntenraad?

Neem dan contact op via clientenraad@adelantegroep.nl of telefonisch via 045-5282051

Per post: Adelante t.a.v. secretariaat cliëntenraad, Postbus 88, 6430 AB Hoensbroek