Medische Staf

De Medische Staf van Adelante is het vertegenwoordigend orgaan waarvan de medisch specialisten, klinisch fysici audiologen en specialist-psychologen deel uitmaken. Deze postacademisch geschoolde professionals dragen de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor de behandelingen. Daarnaast kent de Medische Staf buitengewoon leden, die na hun academische opleiding betrokken zijn bij directe patiëntenzorg.

De Medische Staf heeft de volgende missie geformuleerd: “de kwaliteit, (multi- en/of interdisciplinaire) samenwerking, ontwikkeling en innovatie op het gebied van de zorg, educatie en wetenschappelijk onderzoek binnen de revalidatiegeneeskunde en audiologie & communicatie te stimuleren en verder te verbeteren”.

De Raad van Bestuur en de Medische Staf zetten zich gezamenlijk in om deze missie te realiseren, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. De Medische Staf heeft daarbij drie rollen:

• De medezeggenschapsrol, waarbij de Medische Staf de Raad van Bestuur adviseert over strategische onderwerpen en samenwerkings- en organisatievraagstukken.

• De participatierol, waarbij de Medische Staf bijdraagt aan kwaliteit en veiligheid en medisch beleid.

• De belangenbehartigersol, waarbij de Medische Staf opkomt voor de belangen van haar leden, met name op het gebied van arbeidsvoorwaarden.