Wachtruimte

Wachttijden

Op deze pagina vindt u onze wachttijden van de afgelopen twee weken. Adelante publiceert de gemiddelde wachttijd voor onderzoek en/of behandeling in kalenderdagen. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u elders mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken. Adelante spant zich in om de wachttijden te beperken. Er zijn in principe geen wachtlijsten voor klinische opnames.

De gepubliceerde wachttijden zijn een indicatie, de werkelijke wachttijd kan hiervan afwijken. Ook kan de daadwerkelijke wachttijd op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd bijvoorbeeld doordat:

  • U door persoonlijke omstandigheden niet kan komen.
  • Uw afspraak gebonden is aan een specifieke arts.
  • Onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames, ziekte medewerkers of technische problemen.

Aan de wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Datum laatste aanpassing: 26 september 2023

Locatie

Team/diagnose

Toegangstijd tot eerste policonsult in kalenderdagen

Wachttijd behandeling in kalenderdagen

Hoensbroek

Dwarslaesie

21

14

Amputatie/traumatologie en orthopedie

14

14

Cardiologie

14

35

Niet aangeboren hersenletsel

14

14

Cerebrovasculaire accident (CVA-hersenbloeding-herseninfarct)

14

14

Chronische pijn

7

Oncologie

14

28

Zitpoli

21

35

Venlo (ziekenhuis Viecuri)

ATO/CVA/ONCO/NEU/HND/PIJN49

68

92

Venray (Wieënhof)

68

92

Maastricht (MUMC+, ziekenhuis Maastricht)

Revalidatie algemeen

14

35

Screening Chronische pijn

14

63

Locatie

Team/diagnose

Toegangstijd tot eerste policonsult in kalenderdagen

Wachttijd behandeling in kalenderdagen

Valkenburg

Screening/revalidatiedagbehandeling

15

69

Venlo (ziekenhuis Viecuri)

58

63

Venlo (Ulingshof)

58

63

Maastricht (MUMC+, ziekenhuis Maastricht)

Screening Chronische pijn

14

14

Locatie

Team/diagnose

Toegangstijd tot eerste policonsult in kalenderdagen

Wachttijd behandeling in kalenderdagen

Vroege Interventie / Quickscan

14

7

Eerste afspraak (anders dan Vroege Interventie)

7

z.s.m. na offerte akkoord

In onderstaand overzicht wordt de gemiddelde wachttijd voor Zintuiglijk Gehandicaptenzorg (ZG) en onze Audiologisch Producten (AP) per locatie weergegeven. Dit overzicht wordt één keer per maand bijgewerkt. Wij publiceren de gemiddelde wachttijd voor onderzoek en/of behandeling in kalenderdagen. Wij doen er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden, wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u elders mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd - die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) - bedraagt 10 kalender weken.

De gepubliceerde wachttijden zijn een indicatie, de werkelijke wachttijd kan hiervan afwijken. Ook kan de daadwerkelijke wachttijd op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd bijvoorbeeld doordat:

  • U door persoonlijke omstandigheden niet kan komen.
  • Uw afspraak gebonden is aan een specifieke behandelaar.
  • Onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames, ziekte medewerkers of technische problemen.

Toegangstijd: de tijd van ontvangst verwijsbrief tot aan het intakegesprek in kalenderdagen uitgedrukt.
Wachttijd: de tijd van het intakegesprek tot aan de start zorg in kalenderdagen uitgedrukt.
Totale wachttijd: optelsom toegangstijd + wachttijd in weken uitgedrukt.

Aan de wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Zintuiglijke gehandicaptenzorg (ZG)

Locatie

Team/diagnose

Toegangstijd afgelopen kwartaal in kalenderdagen

Wachttijd afgelopen kwartaal in kalenderdagen

Totale wachttijd afgelopen kwartaal in weken

Hoensbroek/Blerick

ComT

47

4

7

Blerick

Vroegbehandeling

13

10

4

Maastricht

Vroegbehandeling

9

7

2

Geleen

Vroegbehandeling

18

13

5

Toegangstijden Audiologische Producten AP - Toegangstijd tot 1e policonsult in kalenderdagen

In onderstaand overzicht vindt u onze toegangstijden van de afgelopen vier weken. Adelante publiceert de toegangstijden voor onderzoek en/of behandeling achteraf in kalenderdagen. Wanneer u deze tijden te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u elders mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare toegangstijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken voor de doelgroepen Gehoor kind, Gehoor volwassenen en Tinnitus. Voor de doelgroep Spraak/Taal kind is dit twee maanden.

De gepubliceerde wachttijden zijn een indicatie, de werkelijke wachttijd kan hiervan afwijken. Ook kan de daadwerkelijke wachttijd op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd bijvoorbeeld doordat:

  • U door persoonlijke omstandigheden niet kan komen.
  • Uw afspraak gebonden is aan een specifieke behandelaar.
  • Onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames, ziekte medewerkers of technische problemen.

Aan de toegangstijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Peildatum: 25 september 2023

Doelgroep

Hoensbroek (en Maastricht)

Blerick (en Roermond)

Spraak/taal kind (0 tot 18)

115

144

Gehoor kind (0 tot 18)

43

87

Gehoor volwassenen (18 jaar en ouder)

56

130

Tinnitus

36

89