Tarieven en vergoedingen

Verzekerde zorg

De meeste mensen hebben een polis voor zorg in natura. Indien u een restitutiepolis, een jongerenpolis of een budgetpolis heeft kunnen er aanvullende of beperkende voorwaarden van kracht zijn voor vergoedingen. Raadpleeg daarom goed uw polisvoorwaarden en neem bij twijfel altijd contact op met uw zorgverzekeraar. Adelante heeft met het merendeel van de zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Dit betekent dat de kosten voor een behandeling die binnen het basispakket valt worden vergoed door de zorgverzekeraars. Dit geldt zowel voor de revalidatie als voor de behandelingen binnen audiologie & communicatie.

Voor 2024 is Adelante verheugd mede te delen dat wij met alle zorgverzekeraars contracten hebben afgesloten met betrekking tot (kinder)revalidatie, audiologische producten, zintuigelijk gehandicapten en wijkverpleging (intensieve kindzorg).

Voor de meeste behandelingen heeft u een verwijzing nodig, bijvoorbeeld van de huisarts of een medisch specialist, zoals een kinderarts, KNO-arts of neuroloog.

Eigen risico

Wel krijgt u te maken met uw verplichte en eventueel aanvullende (vrijwillig) eigen risico. Onderzoek en behandeling bij kinderen valt niet onder het eigen risico. Daarnaast kan het zijn dat de kosten voor aanvullende poliklinische paramedische zorg alleen vergoed worden indien u hiervoor aanvullend bent verzekerd. Controleer dus altijd eerst uw polisvoorwaarden of vraag dit na bij uw verzekeraar, zodat u achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Kijk hier voor meer informatie over het eigen risico.

Zorgproducten DBC en AP

Adelante brengt de kosten voor een behandeling in rekening aan de hand van administratieve codes. Voor revalidatiezorg zijn dit DBC's, Diagnose Behandel Combinaties. Voor zorg op het gebied van gehoor, taal en spraak noemen we dit AP's, Audiologisch Product.

Meer informatie over DBC's vindt u hier.

Meer informatie over AP's vindt u hier

Paramedische zorg

Soms kan het zijn dat na het afronden van de revalidatiebehandeling nog paramedische zorg wordt aangeboden, zoals fysiotherapie. We raden u aan van tevoren te informeren of uw verzekering deze kosten dekt. 

Meer informatie vindt u hier.

Buitenland

Woont u in het buitenland of bent u daar verzekerd dan kunt u in een aantal gevallen voor vergoeding in aanmerking komen. Meer informatie vindt u hier.

Passanten

Soms komt het voor dat u de kosten voor een behandeling zelf moet betalen. Hiervoor hebben we tarieven vastgesteld, dit noemen we passantentarieven. Meer informatie vindt u hier.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt over de kosten van een behandeling die niet (volledig) door uw zorgverzekeraar vergoed worden, kunt u contact met ons opnemen. 

Als u vertrouwelijke informatie via de mail met ons wilt delen adviseren wij u dit op een veilige manier te doen. Kijk hiervoor op onze handleiding Veilig Mailen

U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen.

Revalidatie volwassenen via opnamecoordinator@adelantegroep.nl of 045-528 2247.

Revalidatie en zorg kinderen via sbk@adelantegroep.nl of 045 - 528 2600.

Gehoor, taal en spraak via gehoor@adelantegroep.nl of 045 - 528 2900.