ANBI status en governance

Stichting Adelante Onderwijs en Stichting Adelante Zorg zijn door de belastingdienst aangewezen als ANBI.

Stichting Adelante Groep

KvK nummer: 51709015
Hoofdlijnen beleidsplan

Bestuur

Meer informatie: bestuur van de Stichting Adelante Groep. De samenstelling van het bestuur van de Stichting Adelante Groep wordt daarnaast uitgebreid beschreven in het jaardocument van de Stichting Adelante Groep.

Beleidsplan

Het strategisch beleidsplan vindt u in de meerjarenkoers Adelante.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voor de Stichting Adelante Groep, wordt uitgebreid beschreven in het jaardocument van de Stichting Adelante Groep. Het personeel van de Stichting Adelante Onderwijs wordt beloond volgens de cao onderwijs.

Governance code zorg

In dit document vindt u het onkostenreglement van de leden van de Raad van Bestuur van Adelante.

Regeling schenkingen

Met dit document geven we extra invulling aan de gedragscode in de regeling “Geschenken, Uitnodigingen en Vergoedingen”. Hierin staat beschreven welke regels van toepassing zijn bij het aanvaarden van geschenken, uitnodigingen en/of vergoedingen. Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst met Adelante en alle overige medewerkers die namens Adelante werkzaamheden verrichten.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Meer informatie:

Stichting Adelante Onderwijs

Algemene informatie

 • Statutaire naam: Stichting Adelante Onderwijs
 • Bekend als: Adelante
 • KvK nummer: 41076594
 • RSIN: 002943013
 • Bezoekadres: Onderstestraat 29, 6301 KA Valkenburg
 • Post adres: Postbus 88, 6430AB Hoensbroek

Doelstelling Stichting Adelante Onderwijs

De coördinatie van het beleid en de werkzaamheden op de deelgebieden onderwijs aan en opleiding van gehandicapten en alle daaraan verwante activiteiten.

Bestuur

De Stichting Adelante Groep vormt het bestuur voor de Stichting Adelante Onderwijs. Meer informatie: bestuur van de Stichting Adelante Groep.
De samenstelling van het bestuur van de Stichting Adelante Groep wordt daarnaast uitgebreid beschreven in het jaardocument van de Stichting Adelante Groep.

Meer informatie:

Stichting Adelante Zorg

Algemene informatie

 • Statutaire naam: Stichting Adelante Zorg
 • Bekend als: Adelante
 • KvK nummer: 41072650
 • RSIN: 009012655
 • Bezoekadres: Zandbergsweg 111, 6432 CC Hoensbroek
 • Post Adres: Postbus 88, 6430AB Hoensbroek

Doelstelling Stichting Adelante Zorg

De coördinatie van het beleid en de werkzaamheden op de deelgebieden revalidatie, arbeidsintegratie en audiologie aan en ten behoeve van gehandicapten en andere aan de genoemde deelgebieden verwante activiteiten.

Beleidsplan

Het strategisch beleidsplan van Adelante Zorg vindt u hier.
Voor de wijze van verwerving, het beheer en de besteding van het vermogen verwijzen naar de Jaarverantwoording Zorg van stichting Adelante Groep en de publicatie(plicht) van het ANBI-formulier.

Bestuur

De Stichting Adelante Groep vormt het bestuur voor de Stichting Adelante Zorg. Meer informatie: bestuur van de Stichting Adelante Groep.
De samenstelling van het bestuur van de Stichting Adelante Groep wordt daarnaast uitgebreid beschreven in het jaardocument van de Stichting Adelante Groep.

Meer informatie: