Buitenland

Bent u woonachtig en/of verzekerd in het buitenland dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de behandeling bij Adelante. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Wij adviseren u hierover ruim vóór uw vertrek naar Nederland een offerte bij Adelante aan te vragen en contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Het is van belang dat de hiervoor noodzakelijke formulieren in het bezit van Adelante zijn voordat u de kliniek voor de eerste keer bezoekt.

Hieronder worden de meest voorkomende zorgpassen en formulieren toegelicht. Voor de overige situaties verwijzen wij naar de website van Nationaal Contactpunt voor grensoverschrijdende zorg: http://www.cbhc.nl.

Voor onderstaande situaties geldt: De behandeling wordt verstrekt onder dezelfde voorwaarden op het gebied van zorg en betaling als voor de inwoners van Nederland geldt. De zorg dient te worden gedekt in de basisverzekering. Dit kan betekenen dat u een percentage van de kosten moet betalen. Op de factuur, opgesteld in overeenstemming met Nederlands recht, wordt de periode van behandeling, de DBC-code (m.u.v. individuele offerte) en de totale prijs vermeld. Omdat dit een gemiddelde prijs is, kunnen wij de factuur niet uitsplitsen naar individuele behandelingen c.q. bezoeken.


Europese zorgpas

De Europese zorgpas is een kaart waarmee u kunt aantonen dat u in uw land van herkomst (EU-land) verzekerd bent. De zorgpas kan niet worden gebruikt voor een geplande behandeling in het buitenland, maar geldt alléén voor medisch spoedeisende zorg.

Door uw zorgpas te tonen, krijgt u medische hulp onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde prijs (in sommige landen gratis) als de personen die in dat land verzekerd zijn. U moet zich er wel van bewust zijn dat het zorgstelsel in ieder land anders werkt. Diensten die in eigen land gratis zijn, zijn dat in andere landen soms niet.


Nederlandse EHIC kaart

Bent u woonachtig in het buitenland dan kunt u in het bezit zijn van een geldige Nederlandse EHIC kaart, afgegeven door het Zorginstituut Nederland (ZiN). Deze Nederlandse EHIC kaart geeft recht op medische zorg in Nederland.

De behandeling wordt verstrekt onder dezelfde voorwaarden op het gebied van zorg en betaling als voor de inwoners van Nederland geldt. De zorg dient te worden gedekt in de basisverzekering. Stuur een kopie van de EHIC kaart (voor- en achterkant) naar de afdeling opname voordat uw behandeling start. Zie onderstaand voorbeeld van de achterkant, deze bevat de initialen NL rechtsboven.

S2 formulier (voormalig E112 formulier)

Bent u woonachtig in een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland dan bestaat de mogelijkheid dat u de zorg in Adelante vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar. U hebt in dit geval het formulier S2 nodig. Met dit formulier verleent uw zorgverzekeraar toestemming voor geplande medische zorg.

U komt voor een behandeling

Wat moet u doen?

  • U vraagt een offerte aan bij Adelante en vraagt toestemming aan uw zorgverzekeraar.
  • U ontvangt van uw verzekeraar een toestemmingsformulier of garantieverklaring. Dit toestemmingsformulier is getekend door uw verzekeraar en voorzien van een geldigheidsperiode die de hele opname dekt.
  • U stuurt het ingevulde en getekende toestemmingsformulier vooraf toe aan Adelante.

Geplande behandeling of polibezoek

Als u geen geldig toestemmingsformulier van uw verzekeraar heeft voor de geplande behandeling of het polibezoek, kan er geen behandeling plaatsvinden zonder dat u een formulier ondertekent waarin u aangeeft zelf de kosten van de behandeling te betalen als uw verzekeraar deze niet vergoed.


Contactgegevens

Adelante
t.a.v. opnamecoördinator
Postbus 88
6430 AB Hoensbroek
Nederland
E-mail: opnamecoordinator@adelantegroep.nl
Neem bij vragen gerust telefonisch contact op met afdeling opname: 045-528 2247.