Verwijzing

Alle patiënten die voor een behandeling naar Adelante komen, hebben vooraf aan de behandeling een verwijzing nodig. Zonder deze verwijzing is er geen sprake van zorg in het kader van de basisverzekering.

Alle patiënten die voor een behandeling naar Adelante komen, hebben vooraf aan de behandeling een verwijzing nodig. Zonder deze verwijzing is er geen sprake van zorg in het kader van de basisverzekering. Dit betekent dat de factuur door Adelante niet aan uw zorgverzekeraar kan worden gestuurd. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur.

Een verwijzing kan in de regel plaatsvinden door:

  • Huisarts
  • Medisch specialist (in een ander ziekenhuis)
  • Arts ouderengeneeskunde
  • Arts gehandicaptenzorg
  • Verpleegkundig specialist
  • Bedrijfsarts
  • Jeugdarts

Bij sommige audiologische behandelingen worden niet alle bovenstaande verwijzers door iedere verzekeraar geaccepteerd. Indien u twijfelt over de geldigheid van uw verwijzing neem dan contact op met uw verzekeraar.

(Digitale) verwijsbrief

Een verwijzing vindt veelal plaats in de vorm van een verwijsbrief. Huisartsen en medisch specialisten verwijzen in veel gevallen digitaal. Adelante ontvangt dan direct de verwijzing.

Eén jaar geldig

Een verwijzing (verwijsbrief) is één jaar geldig. Dat betekent dat u na de verwijzing Adelante binnen één jaar dient te bezoeken. Ook wanneer u langer dan één jaar geleden voor de laatste keer Adelante bezocht of wanneer u voor een andere zorgvraag naar Adelante komt heeft u een nieuwe verwijzing nodig. Binnen gehoorbehandelingen gelden hier soms andere termijnen indien deze voor u van toepassing zijn wordt u hierover door ons geïnformeerd.

Bent u al onder behandeling van Adelante en heeft u binnen een jaar een volgende afspraak in het kader van de lopende behandeling dan heeft u geen nieuwe verwijzing nodig.