Zorgproducten DBC

Adelante brengt de kosten voor een behandeling in rekening aan de hand van administratieve codes. Dit noemen we DBC's, Diagnose Behandel Combinaties. 

DBC zorgproduct

In Nederland zijn er ongeveer 4.400 verschillende DBC zorgproducten. Binnen de revalidatie worden hiervan slechts een heel beperkt aantal verschillende DBC zorgproducten gebruikt.

Eén zorgproduct, meerdere afspraken

Een DBC zorgproduct omvat alle activiteiten die samenhangen met uw diagnose en behandeling bij Adelante binnen een bepaalde periode (maximaal 1 jaar). Voor de registratie van deze zorgproducten gelden landelijk vastgestelde rekenregels waaraan iedere zorginstelling zich moet houden. In deze rekenregels is opgenomen wanneer een zorgproduct mag worden geopend en moet worden afgesloten. Hierdoor kan het voorkomen dat uw behandeling financieel wordt gesplitst in meerdere periodes en zorgproducten. 

Adelante maakt jaarlijks met zorgverzekeraars afspraken over de prijzen van alle DBC zorgproducten. Voor revalidatiebehandelingen gelden hierbij wettelijke maximumtarieven die jaarlijks worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Het bedrag dat u op uw rekening ziet kan dus nooit hoger zijn dan het maximumtarief. De NZa maximumtarieven vindt u hier.

Rekening

In de meeste gevallen worden de kosten voor een behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Indien dit niet het geval is krijgt u de rekening voor uw behandeling van Adelante en dient u deze zelf bij uw zorgverzekeraar te declareren.

De prijs voor een DBC zorgproduct is gebaseerd op een gemiddelde van de kosten die voor dit zorgproduct worden gemaakt. Dit betekent dat de werkelijke kosten van uw behandeling kunnen afwijken van de gemiddelde kosten.

Naast de DBC zorgproducten zijn er zogenaamde overige zorgproducten. Deze producten worden apart in rekening gebracht. Het betreft hier bijvoorbeeld dure geneesmiddelen.

Verschillende locaties

De kosten voor een behandeling zijn binnen Adelante niet locatie gebonden. Dat betekent dat voor een behandeling onafhankelijk van de locatie een zelfde tarief in rekening wordt gebracht.

Meer informatie over een DBC

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een filmpje gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe het betalen van ziekenhuiszorg in zijn werk gaat. Dit filmpje vind u hier.