Cliëntervaringen

Binnen Adelante is veel aandacht voor de ervaringen van onze cliënten en bezoekers. Deze ervaringen zijn immers de spiegel van de kwaliteit van de door ons geleverde zorg en behandeling. Daar waar de cliënt ervaart dat het beter kan, onderzoeken wij wat wij daaraan kunnen doen. Adelante is ook verplicht deel te nemen aan metingen van cliëntervaringen. De branche en het zorgkantoor toetsen of dit gebeurt conform de afspraken.

Ervaringsonderzoeken:

Divisie Volwassenenrevalidatie: 

Divisie Kind & Jeugd:

Divisie Audiologie & Communicatie: