Huijnen Ivan

Inauguratie Ivan Huijnen

maandag 26 februari 2024

Dr. Ivan Huijnen houdt op vrijdag 5 april 2024 zijn inaugurele rede als lector van het bijzonder lectoraat Passende Revalidatiezorg van Adelante en Zuyd Hogeschool. Aansluitend volgt zijn inauguratie door prof. dr. Saskia Brand-Gruwel, lid van het College van Bestuur van Zuyd. Het programma start om 13.30 uur bij Adelante in Hoensbroek.

De titel van Ivan’s rede is: ‘Passende Revalidatiezorg: Over grenzen heen’. “De zorg staat voor een uitdaging,” vertelt Ivan. “Door een toename van het aantal chronische aandoeningen, stijgt het aantal zorgvragen. De zorgkosten zijn al hoog en kunnen niet blijven stijgen, en de sector heeft last van de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Maar aan de andere kant ervaren patiënten een gemis aan continuïteit van zorg. Daarom is het van belang dat zorgprofessionals in de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen vanuit één integrale visie samenwerken. In die visie staat niet de ziekte of aandoening maar de gezondheid van de patiënt centraal, en moeten zorgprofessionals meer interprofessioneel samenwerken aan zorg die het beste bij de patiënt past en die ervoor zorgt dat patiënten weer optimaal kunnen functioneren en participeren en zelf de regie krijgen over hun leven. Dat is de insteek van revalidatie en wat we onderzoeken bij het bijzonder lectoraat Passende Revalidatiezorg. En ook een van de oplossingen voor de uitdaging waar de zorg nu voor staat.”

Integrale samenwerking is de sleutel
Het doel van het bijzonder lectoraat is het werken aan vernieuwingsinitiatieven, die passende revalidatiezorg ondersteunt. “Dat doen we samen met diverse partners, vanuit een integrale visie. Want alleen door goede samenwerking kunnen we ervoor zorgen dat elke zorgverlener op het juiste moment bijdraagt aan optimale zorg gericht op de gezondheid van de patiënt. En om de zorg toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar te houden zal wanneer het nodig is eHealth en technologie daarbij worden ingezet. Ook is het belangrijk dat we zorgverleners opleiden die vanuit die integrale blik kunnen bijdragen aan het versterken van de zelfregie van patiënten met 1 of meerdere (dreigende) chronische aandoeningen. Met ons lectoraat willen we ervoor zorgen dat die integrale visie op zorg onderdeel gaat worden van opleidingen voor huidige en toekomstige zorgprofessionals.”

Over Ivan Huijnen
Ivan Huijnen (Heerlen, 1978) is sinds 1 januari 2023 bijzonder lector Passende Revalidatiezorg. Ivan studeerde Gezondheidswetenschappen aan Maastricht University en Fysiotherapie aan Zuyd Hogeschool. In de jaren daarna combineerde hij zijn werk als fysiotherapeut in de eerste lijn en daarna in de tweedelijns revalidatie bij Adelante, met het uitvoeren van onderzoek en geven van onderwijs bij Maastricht University. Ivan promoveerde in 2011 vanuit Maastricht University op een onderzoek naar het fysieke functioneren van patiënten met chronische lage rugklachten. In de jaren daarna richtte hij zich meer op de organisatie van pijnrevalidatiezorg en de versterking van de samenwerking tussen eerste-, tweede- en derdelijns zorgverleners en de inrichting van de juiste zorg op de juiste plek. Naast zijn werkzaamheden als onderzoeker bij Maastricht University is Ivan vanaf 2018 manager van het kenniscentrum van Adelante.

Het bijzonder lectoraat is ontstaan uit een duurzame samenwerking tussen Adelante en Zuyd Hogeschool. Het bijzonder lectoraat maakt deel uit van het Kenniscentrum Gezonde en Rechtvaardige Samenleving van Zuyd Hogeschool; organisatorisch valt het onder de lectoraten Ondersteunende Technologie in de Zorg en Voeding, Leefstijl en Bewegen. Het lectoraat werkt intensief samen met de vakgroep Revalidatiegeneeskunde van Maastricht University. Deze vakgroep vormt samen met Adelante en het MUMC+ de Academische Werkplaats Revalidatie. Hier werken de partners aan het onderbouwen, verbeteren en implementeren van medisch specialistische revalidatiezorg.

Lees meer over de oprichting van het lectoraat Passende Revalidatiezorg:
Adelante Groep | Nieuw bijzonder lectoraat van start: Passende…

Helaas kunnen alleen genodigden aanwezig zijn bij deze inauguratie.