1

Nieuw bijzonder lectoraat van start: Passende Revalidatiezorg

maandag 23 januari 2023

Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen Adelante en Zuyd Hogeschool, is in januari een nieuw bijzonder lectoraat van start gegaan: Passende Revalidatiezorg. Onder leiding van dr. Ivan Huijnen wil het bijzonder lectoraat – samen met studenten, docent-onderzoekers en zorgprofessionals – de verschillende soorten revalidatiezorg beter op elkaar laten aansluiten. Hierbij wordt gestreefd de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis en zo laag mogelijk in de zorgketen aan te bieden. Zodanig dat de zorg past bij de hulpvraag en complexiteit van klachten van de patiënt.

Volgens bijzonder lector Ivan Huijnen ‘onderstreept het bijzonder lectoraat Passende Revalidatiezorg het belang van samenwerking tussen zorg, onderwijs en onderzoek’. Voor de vestiging van het bijzonder lectoraat bij Zuyd Hogeschool zijn verschillende aanleidingen. Zo hebben Adelante en Zuyd behoefte aan inzicht in gezamenlijke ontwikkeling van innovatieve revalidatiemethodieken en mogelijkheden. Ook is er een kans om meer gebruik te maken van de aanwezige expertise bij Zuyd en om onderzoekers, zorgprofessionals, docenten en studenten op dit thema meer met elkaar te verbinden. Bovendien werken Adelante en Zuyd al meerdere jaren vruchtbaar samen en zien veel kansen voor verdieping van deze samenwerking en het gezamenlijke onderzoek. Bijvoorbeeld in de vertaling naar de praktijk van zorg en onderwijs.

Bijzonder lector dr. Ivan Huijnen: ‘Het bijzonder lectoraat Passende Revalidatiezorg onderstreept het belang van samenwerking tussen zorg, onderwijs en onderzoek’.

Revalidatiezorg van gespecialiseerde centra naar volle breedte zorgketen
De instelling van het bijzonder lectoraat Passende Revalidatiezorg komt op een goed moment want de zorg, en zeker de revalidatiezorg, is in beweging. Waar in het verleden uitgebreide klinische zorg in de revalidatiegeneeskunde werd aangeboden in gespecialiseerde centra, komt er door verschuivingen in de organisatie – geïnitieerd door ontwikkelingen zoals het zorgsectorinitiatief de Juiste Zorg Op de Juiste Plek – een belangrijkere rol voor revalideren in de hele breedte van de zorgketen. Daarbij is het van groot belang om de verschillende revalidatievormen zoals (poli)klinische, multi- en monodisciplinaire revalidatiezorg in de eerste, tweede en derde lijn beter op elkaar te laten aansluiten.

Dr. Yvette van Horn, revalidatiearts en lid Raad van Bestuur Adelante: ‘Het intensiever samenwerken stimuleert de kennisontwikkeling in het verbeteren van de kwaliteit van zorg.’

Ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties
Ook een integrale visie op gezondheid waarin het optimaal functioneren en participeren van de patiënt centraal staat, is cruciaal. Dat vraagt onder meer om de ontwikkeling van nieuwe kennis. Want in Nederland stijgt de leeftijd van de bevolking, hetgeen gepaard gaat met meer verschillende en vaak ook complexere zorgvragen. Om de zorg zowel betaalbaar als realiseerbaar te houden, is het noodzakelijk om de zorg voor mensen met een chronische aandoening anders te organiseren en daarbij ook eHealth en technologische innovaties en mogelijkheden te benutten. Allemaal onderwerpen waarin Passende Revalidatiezorg door middel van praktijkonderzoek, -onderwijs en -scholing graag zijn tanden zet. Het hogere doel hierbij is de bijdrage aan meer efficiency in de organisatie van revalidatiezorg en de realisatie van zelfmanagement door patiënten met chronische aandoeningen, zodat hun participatie in het dagelijks functioneren geoptimaliseerd wordt.

Prof. dr. Saskia Brand-Gruwel, lid College van Bestuur Zuyd: ‘Studenten, docenten, onderzoekers en professionals van Zuyd Hogeschool en Adelante slaan de handen ineen om de zorg voor cliënten zo passend mogelijk in te richten. Dit biedt veel mogelijkheden. Ook voor onze studenten, die zo op innovatieve wijze kunnen studeren tijdens hun opleiding.’

Aansluiting strategische thema’s en andere lectoraten
Het bijzonder lectoraat Passende Revalidatiezorg is ondergebracht bij het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg van het domein Gezondheidszorg en Welzijn van Zuyd. Het onderwerp sluit aan bij de strategische thema’s van Adelante, bij de scope van de lectoraten van het kenniscentrum Gezonde en Rechtvaardige Samenleving van Zuyd en bij de Academische Werkplaats Revalidatie van Adelante met de UM.

Bijzonder lector
Dr. Ivan Huijnen is opgeleid als gezondheidswetenschapper (afgestudeerd als bewegingswetenschapper) en fysiotherapeut. Van 2003 tot 2016 heeft hij zijn onderzoekswerk bij de Universiteit Maastricht (UM) gecombineerd met klinisch werk als fysiotherapeut. Eerst in de eerstelijns zorg en later in de tweede lijn bij Adelante. Daar was hij onderdeel van een multidisciplinair revalidatieteam met een focus op pijnrevalidatie. In 2011 is hij gepromoveerd op het onderwerp ‘Physical Functioning in Low Back Pain; exploring different activity-related behavioral styles’. Sinds 2018 is Ivan Huijnen werkzaam als manager van het kenniscentrum van Adelante en als senior onderzoeker bij de UM, vakgroep Revalidatiegeneeskunde. De samenwerking tussen de UM en het kenniscentrum van Adelante wordt vormgegeven in een Academische Werkplaats Revalidatie, die hij mede aanstuurt. Vanuit Zuyd en het bijzonder lectoraat Passende Revalidatiezorg zal intensiever samengewerkt worden met deze academische werkplaats. Dit geeft meer mogelijkheden tot het innoveren van de revalidatiezorg.

2 header

Foto: Bijzonder lector Passende Revalidatiezorg, Ivan Huijnen, te midden van Saskia Brand-Gruwel (l) en Yvette van Horn (r) tijdens de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Adelante en Zuyd Hogeschool. Op de achtergrond van links naar rechts: Rachelle van Haaften (directeur paramedische opleidingen Zuyd), Ramon Daniels (lector Ondersteunende Technologie in de Zorg, Zuyd) en Jeanine Verbunt (hoogleraar Revalidatiegeneeskunde UM & medisch manager Kenniscentrum en revalidatiearts Adelante, locatie Maastricht).