Huis- en gedragsregels Adelante

Adelante heeft in een aantal gedragsregels verwoord wat wij van u verwachten en wat u van ons mag verwachten. Deze gedragsregels zijn bedoeld voor medewerkers, patiënten/cliënten en bezoekers.

We behandelen elkaar met respect in een veilige omgeving. Discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld en bedreiging worden niet geaccepteerd.

Alle cliënten, bezoekers en medewerkers van Adelante hebben recht op een veilige omgeving waarin je je gerespecteerd voelt. Toch kan het voorkomen dat er ontevredenheid ontstaat over de gang van zaken of dat er bijvoorbeeld sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Wij geloven in open communicatie en hopen dat u zich vrij genoeg voelt om dit te melden. Een prettige en respectvolle omgeving kunnen we alleen samen creëren.

Maak en verspreid geen foto’s, films en geluidsopnames zonder uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen. Foto’s en films voor publicatie alleen na toestemming van Adelante team Communicatie.

Iedereen blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen. Waardevolle spullen kunt u achterlaten in de daarvoor bestemde lockers. Wees zorgvuldig met de eigendommen van anderen. Eigen u geen spullen toe die van een ander of van Adelante zijn.

Adelante is een rookvrije instelling. Dit geldt ook voor de elektrische sigaret. Roken mag alleen op de daarvoor aangegeven ruimte naast de hoofdingang.

Onder invloed van alcohol zijn is bij Adelante verboden. Gebruik van drugs en/of het onder invloed zijn van drugs is bij Adelante niet toegestaan. Ook het verkopen, aanleveren en uitwisselen van drugs is niet toegestaan.

Het is niet de bedoeling dat de behandeling/therapie van onze cliënten verstoord worden. Bezoek mag langskomen op de aangegeven bezoektijden. Op de klinische afdelingen geldt avondrust vanaf 21.00 uur.

Houd altijd toezicht op uw kinderen en laat hen niet zelfstandig door Adelante lopen.

Huisdieren mogen niet mee naar binnen, met uitzondering van de (herkenbare) hulphond.

Een schone omgeving is wel zo prettig. Wij vragen u daarom gebruik te maken van de aanwezige prullenbakken.

Locatie gebonden afspraken

Naast deze algemene huisregels zijn er voor Adelante Kind & Jeugd en Adelante Audiologie & Communicatie nog specifieke afspraken rondom bezoekuren, etenstijden, haal- en brengtijden; pesten, terrein verlaten enz. Deze huisregels kunt u opvragen bij de betreffende locaties.

Over deze gedragsregels

Deze gedragsregels gelden zowel in Adelante als op het hele terrein van Adelante, inclusief het parkeerterrein. Het overtreden van de regels of het niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot Adelante. 

In geval van strafbare feiten doen wij altijd aangifte bij de politie.