DKJ verhaal Jeroen Bekkers

Wij focussen niet op de diagnose maar op wat er nodig is om zo zelfstandig mogelijk mee te doen.

Jeroen Bekkers, kinderrevalidatiearts bij Adelante

Voor iedereen die na een ziekenhuisopname moet revalideren, luistert de overdracht naar het revalidatietraject nauw. Bij kinderen luistert het misschien extra nauw; het kind moet zich veilig bij ons voelen. Dat vinden wij een belangrijke voorwaarde om aan herstel te kunnen werken. Terwijl het kind nog in het ziekenhuis verblijft, leggen we daarom contact met de verwijzer, de ouders en het kind. Zo kunnen we ervoor zorgen dat al bij aankomst het juiste team klaar staat om het gezin op te vangen en de zorg en therapie te geven die nodig zijn. De zorg van Adelante is interdisciplinair.

Verpleegkundigen ondersteunen op verpleegkundig vlak en bij dagelijkse activiteiten. Daarnaast werkt het kind – afhankelijk van de zorgvraag – met een team bestaand uit een fysio- en ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog en maatschappelijk werk aan herstel. Als het aan de orde is kijkt meteen ook een leerkracht mee. Onderwijs hoort er voor ons gewoon bij. Het kan ook met het speciaal onderwijs van de Adelante mytylschool zo dichtbij. Het mooiste van onze zorg vind ik dat wij niet zozeer bezig zijn met de diagnose maar met de vertaling van wat die diagnose betekent voor iemands leven. Wat verandert er, zoals bij Pleun door het hersenletsel in het dagelijks leven en wat is er nodig om ervoor te zorgen dat zij zo zelfstandig mogelijk opgroeit, naar school kan en kan spelen. De ouders staan bij ons niet aan de zijlijn. Zij zijn degenen die de ondersteuning thuis voort moeten zetten en maken vanaf dag één deel uit van het behandelteam. Met de focus op het kind zorgen wij ervoor dat het gezin zo snel mogelijk weer thuis vooruit kan.