Keurmerk meldcode L Middel

Keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is binnen!

donderdag 4 juli 2024

Onlangs heeft Adelante het Keurmerk Meldcode ontvangen. Dit keurmerk wordt verstrekt door de LVAK, de vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, waar alle aandachtsfunctionarissen van Adelante lid van zijn. De toekenning van het keurmerk betekent dat de Meldcode op de juiste wijze geïmplementeerd en geborgd is binnen de organisatie. Kortom: Adelante draagt haar steentje bij in de strijd tegen huiselijk geweld en kindermishandeling!

Compilatie