0 J7 A6232

Inauguratie Ivan Huijnen: samenwerking zorg, onderwijs en onderzoek

dinsdag 9 april 2024

Ivan Huijnen is op 5 april 2024 benoemd tot lector van het bijzonder lectoraat Passende Revalidatiezorg van Adelante en Zuyd Hogeschool. Dit lectoraat richt zich op het onderbouwen en, verbeteren van de revalidatiezorg in de hele keten waardoor revalidatiezorg beter toegankelijk wordt. Wij stelden Ivan zes vragen over zijn inauguratie en zijn nieuwe rol als lector.

Hoe is jouw inauguratie verlopen? Wat is je bijgebleven van die dag?
“De dag was fantastisch en de inauguratie verliep heel goed. De diversiteit van mensen bij mijn inauguratie is me vooral bijgebleven: mensen van allerlei achtergronden en plaatsen waren aanwezig. Ook heb ik veel bekende gezichten gezien, vooral vanuit mijn werkplekken bij Universiteit Maastricht (UM), Adelante en Zuyd. Ik heb genoten van de mooie woorden tijdens speeches, op kaartjes en tijdens de felicitaties. Het was echt heel bijzonder om mee te maken.”

Was je erg zenuwachtig vooraf?
“Zenuwachtig was ik vooraf niet echt. Mijn grootste zorg was dat ik tijdens mijn toespraken een hoestbui zou krijgen, omdat ik verkouden was. Ik heb geen hoestbui gekregen, behalve heel even tijdens het officiële gedeelte toen Saskia naar voren kwam. Gelukkig bleef het daarbij en kon ik verder zonder hoestproblemen mijn toespraak houden.”

Hoe hebben jouw partner en kinderen de dag beleefd?
“Voor Marielle en de kinderen was het ook een bijzondere beleving. De belangstelling van iedereen voor onze drie kinderen was echt heel leuk voor hen. De meiden vonden vooral het optreden van Mike en Resi geweldig, die twee acteurs presenteerden op een grappige manier de organisatie van zorg. En natuurlijk was het extra speciaal voor hen dat hun vader daar stond. Het was voor het hele gezin een dag om nooit te vergeten.”

Wat hoop je dat het publiek het meest zal bijblijven van deze dag?
“Ik hoop dat mensen onthouden dat er kansen liggen binnen de revalidatiezorg. Met de stijging van het aantal mensen met chronische aandoeningen, de druk op zorgkosten en het tekort aan personeel is een herstructurering van de organisatie van zorg noodzakelijk. We moeten meer nadruk leggen op de gezondheid van het individu, vanuit een holistisch perspectief, in plaats van alleen te focussen op de ziekte. Deze insteek kan patiënten helpen om sneller zelf de controle over hun leven terug te krijgen, waardoor toekomstige zorgbehoeften mogelijk voorkomen kunnen worden. Passende revalidatiezorg biedt hierin mogelijkheden. Door daarnaast gebruik te maken van technologische ontwikkelingen kunnen we deze veranderingen ook op lange termijn implementeren, met behoud van de huidige kwaliteit van zorg, zelfs met verwachte personeelstekorten. Dit vereist echter ook een heroverweging van hoe we toekomstige revalidatieprofessionals opleiden. We moeten ze voorbereiden met een brede kijk op gezondheid, waarbij interprofessionele samenwerking centraal staat. Daarnaast moeten we de verbinding tussen opleiding en praktijk sterker maken. Het Revalidatie Innovatie Lab (RIL) als living lab biedt hiervoor een uitstekende samenwerkingsstructuur.”

Wat staat op dit moment bovenaan jouw to-do-list als lector?
“Binnen de Academische Werkplaats Revalidatie staat het voortzetten van lopende initiatieven hoog op de agenda. Deze initiatieven gaan over samenwerking binnen de revalidatiezorg, vooruitgang op het gebied van technologie en het opleiden van toekomstige en huidige zorgprofessionals, met intensieve betrokkenheid vanuit het bijzonder lectoraat van Zuyd. Daarnaast streven we naar een gezamenlijke visie op revalidatiezorg, gebaseerd op de door de WHO opgestelde revalidatiepiramide, die we willen presenteren in een position paper. Een derde belangrijk punt is het verder versterken van de samenwerking tussen Zuyd Hogeschool en de Academische Werkplaats Revalidatie.”

Over het lectoraat

Begin 2023 ging met een samenwerkingsovereenkomst tussen Zuyd Hogeschool en Adelante het nieuw bijzonder lectoraat van start: Passende Revalidatiezorg. Onder leiding van dr. Ivan Huijnen wil het bijzonder lectoraat – samen met studenten, docent-onderzoekers en zorgprofessionals – de verschillende soorten revalidatiezorg beter op elkaar laten aansluiten. De insteek is om de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis en zo laag mogelijk in de zorgketen aan te bieden. Op een manier die past bij de hulpvraag en complexiteit van klachten van de patiënt. Ivan Huijnen: “Het bijzonder lectoraat Passende Revalidatiezorg benadrukt het belang van samenwerking tussen zorg, onderwijs en onderzoek.”

Over Ivan Huijnen

Ivan Huijnen is opgeleid als gezondheidswetenschapper en fysiotherapeut. Van 2003 tot 2016 heeft hij zijn onderzoekswerk bij de Universiteit Maastricht (UM) gecombineerd met klinisch werk als fysiotherapeut. Bij Adelante was hij onderdeel van een multidisciplinair revalidatieteam met een focus op pijnrevalidatie. Sinds 2018 is Ivan Huijnen werkzaam als manager van het kenniscentrum van Adelante en als senior onderzoeker bij de UM, vakgroep Revalidatiegeneeskunde. Vanuit Zuyd en het bijzonder lectoraat Passende Revalidatiezorg wordt intensiever samengewerkt met deze academische werkplaats. Dit geeft meer mogelijkheden tot het innoveren van de revalidatiezorg.

Lees de rede of ga naar lectoraat Passende Revalidatiezorg voor meer informatie over het lectoraat.