DKJ Adelante De Maasgouw bij MR

Een voldoende van de inspectie!

dinsdag 6 februari 2024

Adelante Tytylschool de Maasgouw is officieel met een voldoende beoordeeld door de inspectie op onderwijs. We zijn heel trots dat we dit in anderhalf jaar tijd hebben bereikt… een bijzondere presentatie. 

Het was mei 2022 toen we een bezoek kregen van de inspectie. De onvoldoende die we toen kregen viel ons heel erg tegen. We dachten immers dat we het goed op orde hadden maar - eerlijk is eerlijk - we konden ons grotendeels wel herkennen in de aangedragen punten.

We zijn direct aan de slag gegaan met het maken van verschillende plannen, denk aan een schoolplan 2023-2027, een veiligheidsplan 2023-2024 en het jaarplan. Tijdens meerdere vergaderingen, studiedagen en workshops hebben we onszelf steeds meer weten te verbeteren. Samen hebben we hard gewerkt aan het halen van onze gestelde doelen. We hebben elkaar weten te motiveren en stimuleren.

Ondanks dat we overtuigd waren van onze verbeteringen, was het geplande “herstelbezoek” op 1 december 2023 toch een spannende aangelegenheid.

Na diverse gesprekken van de inspecteur met het managementteam, met leerkrachten, tijdens observaties in de klassenbezoeken en het inzien van de diverse stukken kwam het verlossende antwoord: VOLDOENDE. Een top prestatie!

We zijn heel trots dat we een onvoldoende hebben weten om te zetten naar een voldoende in 1 ½ jaar tijd. Ook zijn we bijzonder trots op het compliment van de inspectie dat zij vooral veel verbinding zagen en ervaarden in de gesprekken, de stukken en de klassenbezoeken. Het was duidelijk merkbaar dat iedereen erg betrokken was geweest en zijn of haar bijdrage had geleverd voor De Maasgouw.

Team Maasgouw, bedankt voor jullie inzet!

Paul Vollema

Clustermanager

Adelante Tyltylschool De Maasgouw