Network g785467852 1280 witte achtergrond

Adelante vernieuwt zorg

maandag 15 augustus 2022

Steeds meer samenwerken in de keten, een verschuiving van revalidatiezorg in klinieken naar zorg in de omgeving van de cliënt, telerevalidatie – het is maar een willekeurige greep uit de vele veranderingen die gaande zijn in de zorg. Adelante verandert mee de komende jaren.

Hoe? Door in te zetten op kennisvergroting en het stimuleren van onderzoek in de revalidatiezorg. Door technologische ontwikkelingen en zorg- en onderwijsinnovaties te omarmen. Door verder te professionaliseren en onze medewerkers mee te nemen naar de toekomst. En vooral door onze cliënten op de eerste plek te blijven zetten. Zij staan centraal.

We zetten in op een meer collectieve aanpak, op een bredere samenwerking met ziekenhuizen, huisartsen, VVT-aanbieders, gemeenten, scholen en kennisinstituten. Zodat we de zorg met een integrale visie in de regio naar een hoger plan kunnen tillen.

Een belangrijke stap is het intensiveren van de samenwerking met de eerstelijn. Afgelopen jaren heeft Adelante zich al met Netwerk Pijnrevalidatie Limburg ingezet om de behandeling van patiënten met chronisch pijn sneller en op de juiste plek te laten plaatsvinden door intensivering van samenwerking met de zorgverleners in de eerstelijn in de regio Parkstad.

Onlangs zijn in samenwerking met regiopartners nieuwe projecten gestart om transmurale zorg (samen met de eerstelijn) te ontwikkelen. Allereerst is samen met de vakgroep huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht en de Academische Werkplaats Revalidatie (Adelante/Universiteit Maastricht) subsidie van ZonMW verkregen om een transmuraal netwerk op te zetten voor nazorg voor mensen met Post-COVID syndroom: het project PINCOR (Persoonsgerichte, Integrale Nazorg COVID19 in de Regio). Daarnaast is ook het project "Better allied care for people with acquired brain injury" gehonoreerd door ZonMw. Adelante heeft als deelnemer in een consortium met landelijke partners geld gekregen om in een van de pilot regio's de samenwerking met de eerstelijn op het gebied van hersenletselrevalidatie te versterken. RadboudUMC is hoofdaanvrager van deze subsidie.

Beide projecten en subsidies passen goed bij de toekomstvisie en het beleid van Adelante om de samenwerking met de eerstelijns te intensiveren!

Network g785467852 1280 witte achtergrond 1