Heeft ieder kind recht op onderwijs

Heeft elk kind recht op onderwijs?

vrijdag 17 november 2023


Die vraag stond centraal tijdens het symposium op 15 november, georganiseerd door Onderwijsgroep Buitengewoon, PSW en Adelante. Sinds 2020 bundelen wij onze krachten om in Limburg het speciaal onderwijs te versterken en te coƶrdineren, met een bijzondere focus op de integratie met zorg en revalidatie. Dit initiatief komt voort uit de overtuiging dat elk kind recht heeft op onderwijs, zelfs voor diegenen met ernstige meervoudige beperkingen, waarvoor dit helaas nog niet altijd vanzelfsprekend is.

Het symposium bood een platform voor diverse perspectieven op de integratie van onderwijs, revalidatie en zorg. Naast optimistische verhalen werd ook de complexiteit van de praktijk belicht, mede ingegeven door wet- en regelgeving.

Onder leiding van Rob van Lieshout gingen we in gesprek met ouders, medewerkers, bestuurders en beleidsmakers. Rick Brink, directeur Belangenbehartiging van de Stichting Studeren en Werken op Maat en voormalig minister Gehandicaptenzaken, deelde zijn ervaringen als kind met een beperking tijdens zijn schooltijd en jeugd. Martijn Sanders, directeur Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, presenteerde de drie landelijke trajecten die het ministerie ontplooit met betrekking tot de integratie van onderwijs en zorg. De middag werd op een poƫtische noot afgesloten door Jelle Pieters, ook bekend als De man met de pen.

Al met al was het een inspirerende en leerzame middag waarop een belangrijke stap werd gezet in de richting van 'Onderwijs voor ieder kind!'

#integratie #onderwijs #revalidatie #zorg #onderwijszorgcentra #iederkindrechtoponderwijs