Revalidatiecentra richten Netwerk Pijnrevalidatie Nederland op

maandag 9 januari 2023

De revalidatiecentra Adelante, Rijndam Revalidatie, Roessingh en UMCG vormen nu officieel het Netwerk Pijnrevalidatie Nederland (NPN). Met dit netwerk zetten de centra zich in om de medisch specialistische pijnrevalidatie toekomstbestendig te maken. De bestuurders van de centra willen meer bereiken door hun krachten te bundelen, kennis te delen en intensief samen te werken op het gebied van pijnrevalidatie.

Verbinden van zorg, onderzoek en onderwijs
De revalidatiecentra binnen het Netwerk Pijnrevalidatie Nederland gaan actief samenwerken op het vlak van het verbinden van zorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Dit zowel binnen het netwerk als met andere partijen. Hiermee wil het netwerk de pijnrevalidatie blijven verbeteren en bijdragen aan het ontwikkelen van pijnrevalidatie in de keten.

Landelijk coördinator
Albère Köke, werkzaam als fysiotherapeut bij Adelante en bewegingswetenschapper bij de Universiteit Maastricht, is aangesteld als coördinator van NPN. Köke heeft 35 jaar werkervaring binnen het domein chronische pijn en heeft als onderzoeker en beleidsmedewerker meegewerkt aan diverse projecten in effectiviteit, organisatie en scholing op het gebied van pijnrevalidatie. “Uit ervaring weet ik hoe belangrijk pijnrevalidatie is en heb ik gezien wat het te bieden heeft aan de patiënt, zijn omgeving en de maatschappij. Ik heb veel zin om nu ook vanuit mijn rol als landelijk coördinator van NPN de pijnrevalidatie te verbeteren en nog beter te positioneren”.

Leden van NPN
Dat juist deze vier revalidatiecentra hun krachten rond pijnrevalidatie bundelen is geen toeval. Adelante, Rijndam Revalidatie, Roessingh en UMCG Centrum voor Revalidatie zijn al in 2004 door het ministerie van VWS aangewezen als Ontwikkelcentrum PijnRevalidatie (OPR). Hun opdracht was om in de revalidatiepraktijk kennis op te bouwen over pijnrevalidatie en deze kennis vervolgens actief te delen. Met het Netwerk Pijnrevalidatie Nederland geven zij hier samen vervolg aan. De besturen zijn in gesprek met meerdere revalidatiecentra om zich aan te sluiten. Zo zal dit het netwerk verder worden uitgebreid met enkele andere partijen waarmee een brede landelijk spreiding ontstaat.

Meer informatie: www.npn.nu

Npn logo rgb