Vburg

Afvaardiging gemeente Valkenburg bezoekt Adelante in Houthem

donderdag 23 juni 2022

Bijna een jaar geleden stonden Valkenburg en Houthem deels onder water. Zo ook het integrale kindcentrum van Adelante. Op 22 juni brachten leden van de gemeenteraad en burgercommissies van Valkenburg een bezoek aan Adelante in Houthem dat in juli 2021 zwaar beschadigd was geraakt. Zij kregen de gelegenheid om ter plekke kennis te nemen van het herstel na de waterschade vorig jaar.

Nu het herstel op zijn einde loopt en medewerkers en kinderen in het nieuwe schooljaar in Houthem weer hun intrek nemen, leek het Adelante een goed moment de (nieuwe) gemeenteraad uit te nodigen. De opgelopen waterschade, de hersteloperatie in het afgelopen jaar en de stand van zaken rond de afwikkeling van de schade vormden onderwerpen van gesprek, gevolgd door een rondleiding over het Adelanteterrein.

Adelante en de gemeente Valkenburg zijn het afgelopen jaar veel met elkaar opgetrokken. Allereerst vanuit een gemeenschappelijk streven onderwijs en zorg/revalidatie direct na de watersnood via interimvoorzieningen te kunnen continueren. En vervolgens om de locatie zo snel mogelijk weer te herstellen en zo snel mogelijk weer in gebruik te nemen. De gemeente heeft voor de school op het terrein ook een eigen verantwoordelijkheid. “De samenwerking tussen gemeente en Adelante is heel belangrijk geweest om te komen waar we nu zijn”, geeft Adelante bestuurder Henri Plagge aan. Alle reden dus om de gemeenteraad van Valkenburg de resultaten eens van dichtbij te laten zien.

Ondertussen blijft Adelante in overleg met de verzekeraars en overheid over dekking van de schade.