Nascholingsavond over Gehoor en Arbeid een groot succes!

maandag 16 mei 2022

Samen met de NVAB-Kring Zuid-Limburg werd de nascholingsavond afgelopen donderdag georganiseerd.

Het was een fantastische bijeenkomst met maar liefst 87 deelnemers. Een mix van huisartsen, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, audiciens, logopedisten, fysio, ergotherapeuten, directies en voorzitters van diverse organisaties en Adelante collega’s.

Er werd meer inzicht gegeven over het gehoor en gehoorproblemen in relatie met arbeid. Maar er was juist ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met nieuwe collega’s in de regio. Daarnaast werden er tips en adviezen gegeven in de ondersteuning die je een patiënt of werknemer kunt bieden.

Dyon Scheijen, klinisch fysicus audioloog, stipt in zijn lezing het toenemende probleem van slechthorendheid aan. We gaan er in een gesprek zo maar van uit dat iedereen goed kan horen. Als we de cijfers van de WHO 2021 mogen geloven zal in 2050 1 op de 4 mensen een gehoorverlies hebben dat hoe dan een weerslag heeft heeft op het dagelijkse functioneren.

Daarnaast werd er meer inzicht gegeven over de complexiteit van ons gehoor. Het is niet eenvoudig om even een kant-en-klare of snelle oplossing te bieden. Stapsgewijze multidisciplinaire samenwerking is noodzakelijk, niet enkel in het team, maar ook vanuit diverse organisaties in de regio.

Fred Patelski, bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige in de audiologie, deelt in zijn prestentatie aan de hand van zijn persoonlijk ervaringsverhaal kennis en ervaring over slechthorendheid en werk. Met name de rol voor de bedrijfsarts werd verder toegelicht. Fred is slechthorend en is jaren geleden als patiënt in aanraking gekomen met het audiologisch centrum van Adelante. Hij is blij dat hij dit traject, met ondersteuning van een multidisciplinair team, heeft doorlopen. Maatschappelijk werker @Math Roex, heeft ontzettend veel voor hem betekend.

De informatiemarkt was voor en na de scholingsavond te bezoeken in onze tuinkamer. Het gaf deelnemers de gelegenheid om in de wondere wereld van de audiologie te duiken.

Op een zeer professionele wijze werden de meest geavanceerde hulpmiddelen en mogelijkheden getoond binnen de audiologie, die van toepassing zijn in arbeidssituaties.

Een speciale dank aan de samenwerkende organisaties die dit mogelijk hebben gemaakt:

Standhouders 1

Elkaar weer fysiek ontmoeten, van elkaar leren en elkaar weten te vinden om de samenwerking en daarmee de audiologische zorg in de regio te verbeteren, was het doel van deze avond.

Deze leuke, leerzame en inspirerende bijeenkomst is voor herhaling vatbaar!

Foto1
Foto2
Foto3