Leden van de raad van toezicht

Benoeming 2 nieuwe leden Raad van Toezicht Adelante

donderdag 13 januari 2022

Met ingang van 1 januari 2022 zijn mevrouw prof. dr. Dike van de Mheen en mevrouw Miriam Crutzen RA benoemd als leden van de Raad van Toezicht van Adelante.

Dike van de Mheen is hoogleraar Transformaties in de Zorg en voorzitter van het departement Tranzo bij de School
of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University. Zij heeft veel ervaring als hoogleraar en bestuurder in de wetenschappelijke onderwijs- en onderzoeksector. Binnen de Raad van Toezicht van Adelante heeft zij zorginnovatie als aandachtsgebied, een van de speerpunten van Adelante voor de komende jaren. Dike van de Mheen: “Innovatie is, net als een financieel gezonde bedrijfsvoering, een essentiële voorwaarde om als organisatie toekomstbestendig te zijn.”

Miriam Crutzen is hoofd Business & Performance Control bij APG Heerlen/Amsterdam. Zij heeft gedurende haar loopbaan naast haar werkzaamheden als financieel manager diverse bestuursfuncties bekleed en doet dat nu nog. Zo is zij momenteel ook lid van de Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg Limburg. Zij heeft binnen de Raad van Toezicht van Adelante financiën als aandachtsgebied. “Innovatie en anticiperen op financiële uitdagingen en ontwikkelingen op de (arbeids)markt zijn onontbeerlijk”, aldus Miriam Crutzen.

Beide leden van de Raad van Toezicht zijn voor een periode van vier jaar benoemd. Zij volgen hiermee Gerard Mertens en Karin Faber op. Over beide benoemingen hebben zowel de gremia in huis als de Raad van Bestuur positief geadviseerd.

De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur heten Dike van de Mheen en Miriam Crutzen van harte welkom bij Adelante en zien uit naar de samenwerking met hen.

Leden van de raad van toezicht