Verpleegkundige Adviesraad

Adelante vindt medezeggenschap belangrijk omdat het bijdraagt aan goede zorgverlening. De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) stelt zich ten doel om vanuit een beroepsinhoudelijke optiek te adviseren aan RvB en management. De VAR wil de werkomgeving van verpleegkundigen en verzorgenden helpen verbeteren zodat zij optimaal tot hun professionele recht komen. Dit draagt bij aan patiëntgerichte, kwalitatief goede en veilige zorg.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de VAR of hebt u een vraagstuk voor de VAR?

Neem dan contact op via VAR@Adelantegroep.nl