Ondernemingsraad

Via de ondernemingsraad (OR) kunnen medewerkers meepraten over en invloed uitoefenen op het reilen en zeilen binnen Adelante.

De OR overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur over onderwerpen op het gebied van sociaal beleid (personeelsaangelegenheden) en in mindere mate over het financieel beleid.
In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn enkele rechten van de OR beschreven zoals het advies- en instemmingsrecht. Daarnaast hebben de Raad van Bestuur en de OR in een convenant enkele aanvullende zaken geregeld.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Truus v.d. Donk, adviseur / ondersteuner van de OR via e-mailadres: or@adelantegroep.nl of telefonisch: 045-5282176 (dinsdag en donderdag).