Adelante Audiologie Maastricht

Maastricht (taal)

Dorpstraat 43-45
6227 BK Maastricht

045 - 528 29 00 taal@adelantegroep.nl

Als u ons vertrouwelijke informatie wilt mailen, dan adviseren wij u dat op een veilige manier te doen. Dit kan via "Veilig mailen naar Adelante".

Gevestigd op deze locatie

  • kinderen met spraak-taalproblemen
  • kinderen met taal- en luisterproblemen met daaruit voortkomende lees- en spellingsproblemen
  • vroegbehandeling groep voor kinderen met taal- en/of gehoorproblemen