Locatie Blerick

Blerick (gehoor & taal)

Van Laerstraat 45
5922 AA Venlo-Blerick

045 - 528 29 00 taalvenlo@adelantegroep.nl / gehoorvenlo@adelantegroep.nl

Als u ons vertrouwelijke informatie wilt mailen, dan adviseren wij u dat op een veilige manier te doen. Dit kan via "Veilig mailen naar Adelante".

Gevestigd op deze locatie

  • volwassenen met gehoorproblemen, tinnitus/oorsuizen
  • kinderen met gehoorproblemen
  • kinderen met spraak-taalproblemen
  • kinderen met taal- en luisterproblemen met daaruit voortkomende lees- en spellingsproblemen
  • vroegbehandeling individueel voor kinderen met gehoorproblemen
  • vroegbehandeling groep voor kinderen met taal- en/of gehoorproblemen