Vlaggen

Over Adelante

Adelante is een zorggroep met volwassenenrevalidatie & arbeidsre-integratie, kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen en audiologie & communicatie als kernactiviteiten.

Ons motto is: haal het beste uit jezelf. Samen met onze cliënt richten we ons niet op zijn of haar beperkingen, maar op de mogelijkheden: wat kan er nog wèl. Wij beloven het beste uit onszelf en onze cliënten te halen om de grenzen van het haalbare zo ver mogelijk op te rekken.

Missie

Adelante helpt kinderen en volwassenen die kampen met de gevolgen van een ziekte, aandoening of ongeval bij het herstel van functioneren en participatie.

Adelante betekent ‘vooruit!’ in het Spaans en daar is onze missie op gebaseerd: cliënt, medewerker, organisatie, haal het beste uit jezelf!

Visie

We nemen de vraag van de cliënten en hun naasten als uitgangspunt. Voor en samen met de cliënt zetten we alle benodigde expertise in voor het meest optimale en gewenste resultaat. Daarbij krijgen alle facetten van het leven aandacht: gezondheid, zelfredzaamheid, relaties, onderwijs, vrije tijdsbesteding en arbeid. Tijdens de behandeling geven we de cliënt de mogelijkheid de regie te houden en stellen we deze in overleg bij als dat nodig is. Adelante werkt daarbij nauw samen met ketenpartners.

De kernwaarden van waaruit we dit doen zijn: samen, expert, nieuwsgierig, vertrouwen.

Sfeer proeven

Meerjarenkoers

Steeds meer samenwerken in de keten, een verschuiving van revalidatiezorg in klinieken naar zorg in de omgeving van de cliënt, telerevalidatie – het is maar een willekeurige greep uit de vele veranderingen die gaande zijn in de zorg.

Adelante verandert mee de komende jaren. Zodat we ook in 2025 aan de top staan van de audiologie, het speciaal onderwijs en de revalidatiezorg in Limburg en daarbuiten.
Hoe? Dat leest u in onze meerjarenkoers en factbook waarin 18 expertises zich voorstellen en vooruitblikken naar 2025.

Klik hier voor de meerjarenkoers Adelante.

De organisatie

Lees hier meer over onze organisatie.

In het jaarbeeld 2022 een mooi overzicht van een aantal hoogtepunten, samenwerkingen en nieuwe ontwikkelingen.